Page 1 - HABERCİLER_DERGİSİ_SAYI_3_WEB
P. 1

. .                               İçindekiler
    THKD
    THKD
    HABERCILER
    HABERCILER

           Türkiye Haber Kameramanları Dernegi


   TÜRKİYE HABER KAMERAMANLARI
        DERNEĞİ
       YAYIN ORGANI
                              3 - Başkandan
       Sayı 3 / Şubat 2018
       (Altı ayda bir yayımlanır)
         Sahibi
    Türkiye Haber Kameramanları Derneği
    Adına İmtiyaz Sahibi Dernek Başkanı
       Aytekin POLATEL            Editörden -5

      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        Ümit YALMAN
         Editör
        Ayşen YALMAN

         Tasarım                        6 -  Benim Hikayem
         PROzer     - KOORDİNASYON -
       Yönetim Kurulu
    Dernek Başkanı: Aytekin POLATEL
     Başkan Yardımcısı: Ümit YALMAN
    Başkan Yardımcısı: İbrahim ATEŞOĞLU
     Genel Sekreter: Fatih KALKAN
     Mali Sekreter: Mustafa KARA                         16- Ses veriyorum
   Üyeler: Melih BAYTÜRK - Mustafa TUNÇ
         Baskı
     Oğul Matbaacılık / Cafer HAYTA
   Güven İş Merkezi B Blok No: 83/301-302
      Zeytinburnu / İSTANBUL                  Ödülleri  -20
       Tel : (212) 567 20 77
      Matbaa Sertifika No: 27591

         Yayıncı
    Türkiye Haber Kameramanları Derneği
       İktisadi İşletmesi
     Adres: Üsküp Caddesi No: 35
       Çankaya/ANKARA
      Telefon: (0312) 427 27 12
     E-Posta: thkd.tr@gmail.com        30 -
        Yayın hakları :
    © 2016 Türkye Haber Kameramanları
         Derneği
    Bu eserin tüm hakları Türkiye Haber
     Kameramanları Derneği’ne aittir.
    Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir,
     izinsiz çoğaltılamaz, basılamaz.       * Para ile Satılmaz*
   1   2   3   4   5   6